Phương pháp đọc sách hiệu quả

Cuộc đời chúng ta sẽ tiến bộ và phát triển qua hai con đường. Thứ nhất là những người chúng ta gặp. Những người bạn, những người thầy chúng ta gặp trên đường đời. Và thứ 2 qua những cuốn sách chúng ta đọc.

Video dưới đây sẽ không bàn về vấn đề là lợi ích hay hiệu quả của việc đọc sách nữa. Tại vì nó quá hiển nhiên rồi.

Trong video trên chúng ta cùng nhau tìm hiểu cách làm sao? Trong những giai đoạn đầu, trong 2-3 năm đầu, trong những năm đầu tiên mà chúng ta tiếp cận với sách. Và chúng ta đọc như thế nào để hiệu quả được.

Thứ nhất là hiệu quả, cái thứ hai là nhớ lâu và hiểu về cuốn sách nữa. Khi mà chúng ta đạt được ba yếu tố đó thì quá trình đọc sách của chúng ta mới đạt được hiệu quả. Và chúng ta mới ứng dụng được.

Vậy thì nó sẽ có 4 câu hỏi mà chúng ta cần làm rõ. Khi mà chúng ta làm rõ được 4 câu hỏi này với từng cuốn sách rồi. Thì từ đó về sau với từng cuốn sách thì chúng ta nhớ rất là lâu. Chúng ta hiểu sâu về cuốn sách nữa.

Câu hỏi thứ nhất là “ Tổng quan cuốn sách này muốn nói về điều gì?” Câu hỏi thứ hai đó là: Những điều gì được đề cập trong cuốn sách và được đề cập như thế nào? Bây giờ nó sẽ chi tiết hơn câu hỏi số 1. Câu hỏi số 3 đứng về góc nhìn của chúng ta “Cuốn sách này có đúng hay không?” Đúng hoàn toàn, đúng 100% hay chỉ đúng một phần nào đó thôi. Và câu hỏi số 4 đó là: Ý nghĩa của cuốn sách mang lại cho chúng ta là điều gì?

Vậy thì sẽ có một số lưu ý để chúng ta đọc hiệu quả hơn. Thứ nhất, chúng ta nên cầm thêm một cái bút xanh bút đỏ, có 2 màu luôn càng tốt để gạch chân, ghi chép hoặc đánh dấu lại chỗ quan trọng.

Một lưu ý nữa là chúng ta nên chuẩn bị cho mình những cuốn sổ ghi chép đẹp chất lượng nhé. Đây cũng giống như những cuốn tập những cuốn sổ trên đường đời mà chúng ta đi học vậy đó.

Thì quá trình đọc như vậy nó sẽ giúp chúng ta hiệu quả của cuốn sách. Giúp chúng ta phát huy trí tuệ nhiều hơn, nhanh hơn, hiệu quả hơn.

Xin chào anh chị. | Mời thăm quan cộng đồng Thế Giới MLM tại đây: https://TheGioiMLM.com