Category Archives: Chưa phân loại

Khách hàng trong Kinh Doanh MLM, họ là ai?

Khách hàng là người đem lại thu nhập cho chúng ta. Bạn đồng hành với khách hàng được bao lâu thì bạn sẽ có thu nhập bấy lâu.Tuy nhiên, trong Kinh Doanh Theo Mạng, còn có 1 dạng khách hàng nữa, đó có lẽ là người trong hệ thống của bạn.Trong kinh doanh theo mạng, […]