Monthly Archives: Tháng Mười Hai 2021

Cuốn sách vỡ lòng cho người bắt đầu kinh doanh MLM

Thế Giới MLM xin chào anh chị em đã và đang xây dựng hệ thống kinh doanh MLM hay Tiếp Thị Mạng Lưới. Xin giới thiệu một cuốn sách mà hệ thống của mình hầu hết ai cũng đọc đầu tiên nếu muốn phát triển công việc kinh doanh MLM. Cuốn sách có tựa đề “45 GIÂY TẠO NÊN THAY ĐỔI” của tác giả DON FAILLA.